رحیل

از هر کران بانگ رحیل آید به گوشم

بانگ از جرس برخاست وای ِ من خموشم

گاهی برخی از مطالبم را برای دل خودم این جا منتشر می کنم. علت‌ش را نمی دانم. شاید ریشه‌ی این کار در همان خاطرات نوستالژیکی است که وبلاگ در حافظه همه ما از خود به جای گذاشته است...

عبدالجواد کنعانی

دانش آموخته حقوق از دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه تهران